چهارشنبه, 28 ارديبهشت 1401

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

  • ساعت : ۹:۳۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 
  • کد خبر : ۱۶۳۸۷۷
نگارش دستنامه فنی "راهنمای كاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه" توسط عضو هیات علمی مركز سمنان(شاهرود)

نگارش دستنامه فنی "راهنمای کاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه" توسط عضو هیات علمی مرکز سمنان(شاهرود)

 

به گزارش روابط عمومی مرکز، دستنامه فنی با عنوان"راهنمای کاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه" نگارش آقای دکتر سیدحمیدرضا ضیاءالحق عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) و خانم دکتر شهین زمردی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی منتشر شد. این دستنامه شامل چهار فصل است. در فصل اول کلیات و عوامل مؤثر بر کیفیت نگهداری انگور بررسی می شوند. سپس در فصل دوم اصول صحیح نگهداری انگور در سردخانه مورد بحث قرار می گیرد. فصل سوم به صدمات متداول انگور در سردخانه پرداخته و در فصل چهارم نیز روشهای نوظهور و نوین در نگهداری انگور معرفی میشوند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها